Privacyvoorwaarden en richtlijnen

Deze privacy richtlijn is opgesteld om aan te geven dat wij uw privacy serieus nemen. biggreeneggonline Noord respecteert de privacy van haar bezoekers en hecht er belang aan dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy policy beschrijven wij hoe biggreeneggonline en haar websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hierbij de website www.greeneggonline.nl.

Biggreeneggonline gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens met betrekking tot uw bestelling, zodat wij deze zo soepel en gemakkelijk mogelijk kunnen laten verlopen. In onze privacy policy staat nauwkeurig beschreven welke gegevens wij bewaren en met welke doeleinden wij dit doen. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy dan kunt u deze richten aan klantenservice@greeneggonline.nl.

Volledige privacy policy
biggreenegonline.nl is een website van Kwartier Noord / Kopland vof.

Ons bedrijfsadres is:
W.a. Nijenhuisweg 7
8455JS Katlijk

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 01113743
Ons B.T.W.-nummer is NL815681914B01

Cookies
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en wordt op de vaste schijf van uw computer opgeslagen. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Dit doen wij:
– Om uw voorkeuren te registreren.
– Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw winkelwagen.
– Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.|
– Wanneer u eerder heeft ingelogd op onze website wordt u automatisch herkend door de webserver. Wanneer u dit niet wenst, dan kunt u actief uitloggen door bovenaan de site op “Uitloggen” te klikken. Hierdoor worden alle opgeslagen gegevens uit het cookie verwijderd.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij de volgende gegevens:
– Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
– De door u bezochte webpagina’s. Deze informatie is echter anoniem en kan niet getraceerd worden naar specifieke gebruikers.
– Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en / of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:
– Om de inhoud van onze website te verbeteren.
– Om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Veiligheid
Voor het ontvangen en overdragen van informatie gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via het slotje dat in uw browser zichtbaar is met daarnaast de geverifieerde eigenaar van het certificaat: bigreeneggonline.nl (Kwartier Noord).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:
Per e-mail: klantenservice@biggreenggonline.nl
Per telefoon: +31(0)513 541977
Per fax: +31(0) 35 6 240 247
Per brief: W.a. Nijenhuisweg 7 8455JS Katlijk t.a.v. Klantenservice greeneggonline.nlOver

Communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons bedrijf kunt u zich direct afmelden via het uitschrijfformulier of via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Wijzigingen
U kunt uw persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.

Het is mogelijk u te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat u als betrokkene of gemachtigde een verzoek kunt doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. U dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Wanneer u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.